Aanstellingsbeleid vrijwilligers

1.
De vrijwilliger is in overleg structureel inzetbaar (bijvoorbeeld 1x per maand) voor bezoeken aan de bewoners van zorgcentra.

2.
Het dier dat mee op bezoek gaat is schoon, rustig en aaibaar en heeft geen verleden van agressief gedrag.

3.
Alvorens een vrijwilliger als zodanig wordt in geschreven bij de Stichting wordt, onder begeleiding van de teammanager en/of van een ervaren vrijwillig(st)er, tijdens een testbezoek aan een zorgcentrum gekeken naar de geschiktheid van de vrijwilliger en het dier.

4.
De vrijwilliger wordt ingeschreven bij de Stichting, waarna in onderling overleg wordt gekeken naar de inzetbaarheid.