Stichting Knuffeldier is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als je wilt doneren aan de stichting dan kun je profiteren van belastingvoordelen.

Als je geld aan een goed doel of een instelling geeft, dan wordt dit een gift genoemd. Een gift kan een gewone (eenmalige), of een periodieke gift zijn. Omdat de Stichting Knuffeldier een ANBI is, mag je zowel de gewone als de periodieke gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voor de gewone gift gelden er wel voorwaarden.

  • de instelling waaraan je schenkt moet bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een ANBI.
  • de ANBI waaraan je schenkt mag geen tegenprestatie leveren voor jouw gift
  • je moet beschikken over bankafschriften of kwitanties, die aantonen dat je de gift hebt gedaan
  • het totale bedrag van de gift moet hoger zijn dan het drempelbedrag
  • er mag voor deze giften in totaal niet meer dan het maximum afgetrokken worden

Op de website van de Belastingdienst vind je alle informatie en regels over schenken. Je kunt ook bellen met de Belastingtelefoon op 0800 0543.