Waarom doneren?

Stichting Knuffeldier is een non-profit stichting, dus zonder winstoogmerk.
Om alles in goede banen te leiden moeten er natuurlijk wel kosten gemaakt worden.
We zijn hierbij volledig afhankelijk van giften, donaties en sponsoren.

Help ons de bezoeken mogelijk te maken

Alleen met uw hulp kunnen de vrijwilligers hun werk blijven doen.
Uw donatie zorgt voor een lach op het gezicht van de mensen die bezoeken mogen ontvangen.

U kunt Stichting Knuffeldier een warm hart toedragen d.m.v. een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie.
U kunt uiteraard zelf bepalen welk bedrag u doneert.

Wilt u liever niet online via iDEAL doneren?
Dan kunt u uw welkome donatie overmaken op bankrekeningnummer NL10RABO0327905077 ten name van Stichting Knuffeldier.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun!

Fiscaal voordeel

Stichting Knuffeldier is door de belastingdienst aangewezen als ANBI. ANBI staat voor “Algemeen Nut Beogende Instellingen”.
De ANBI status geeft u een belastingvoordeel als u een donatie doet.
Dat houdt in dat uw donatie aan Stichting Knuffeldier aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.
Anderzijds hoeft Stichting Knuffeldier over het ontvangen bedrag geen belasting te betalen.

Hoeveel aftrek u krijgt van uw donatie, is van verschillende factoren afhankelijk. Lees meer hierover bij de belastingdienst.

Bedrag