Stichting Knuffeldier

“De onvergetelijke lach op het gezicht van de bewoners daar doen we het voor”

Stichting Knuffeldier is opgericht door initiatiefnemer Fons Langemeijer.

In 2015 werd een vriend van Fons opgenomen in een zorgcentrum voor dementerenden en in gesprekken met het verzorgende personeel kwam de wens dat het leuk zou zijn als er met regelmaat honden op bezoek zouden komen om de bewoners een leuk uurtje en afleiding te bezorgen.

Al snel gingen er twee vrijwilligers met de hond om de drie weken bij het zorgcentrum op bezoek, dat was een groot succes. De bewoners reageerden enthousiast op de vrijwilligers en de honden.

In 2016 en 2017 is het vrijwilligersbestand uitgebreid en zijn we bezoeken gaan doen bij meerdere zorgcentra in Haarlem en omstreken. Al snel kwam de vraag om de bezoeken uit te breiden naar andere regio’s.

31 januari 2018 passeerde de akte van oprichting bij de notaris en was de stichting een feit.

Op dit moment is de stichting drukdoende de knuffelbezoeken uit te rollen over heel Nederland. Wij zoeken dan ook altijd vrijwilligers die willen helpen in de organisatie.

Het doel van de stichting is het blij maken van bewoners van zorgcentra. Dit kan door het afleggen van bezoeken in zorgcentra of individuele bezoeken van vrijwilligers met of zonder dier.

Stichting Knuffeldier is een non-profit stichting, dus zonder winstoogmerk.
Om alles in goede banen te leiden zijn er natuurlijk wel kosten die gemaakt worden.
We zijn hierbij volledig afhankelijk van giften, donaties en sponsoren.

Wil je ons met dit mooie werk helpen? Meld je aan als vrijwilliger via de website en/of doneer