Taakomschrijving Landelijkcoördinator

  • Is lid van het dagelijks Bestuur van de Stichting en heeft een e-mailadres van de stichting of werkt direct onder het verantwoordelijk Bestuurslid
  • Coacht, motiveert, ondersteunt en houdt toezicht op het functioneren van Provinciecoördinatoren
  • Zorg ervoor dat de provinciecoördinatoren werken volgens de regels van de Stichting
  • Neemt bij afwezigheid van een provinciecoördinator de taken waar
  • Werft indien nodig nieuwe provinciecoördinatoren en stelt deze aan
  • Roept de provinciecoördinatoren minimaal 1 keer per jaar voor overleg bij elkaar