Taakomschrijving Teamleider

  • Verzorgt de dagelijkse gang van zaken en continuïteit van de bezoeken van 8 zorgcentra door bijvoorbeeld iedere zondag via de FaceBook chatgroep van zijn team door te geven welke bezoeken de komende week op het programma staan
  • Regelt bij een afzegging van een vrijwilliger indien nodig vervanging, zodat de continuïteit van de bezoeken gewaarborgd blijft
  • Onderhoud de contacten met de vrijwilligers, betreffende de beschikbaarheid, wie wanneer naar welk zorgcentrum gaat
  • Beheert het bezoekrooster van zijn team, past dit waar nodig aan, communiceert dit met de vrijwilligers en waar nodig met de zorgcentra
  • Doet voorstellen aan de Groepsleider omtrent nieuw te benaderen zorgcentra en overige kandidaten voor mogelijke bezoeken.
  • Zorgt ervoor dat nieuwe vrijwilligers NAW-gegevens (naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoon, emailadres) doorgeven en geeft deze vervolgens door aan de Groepsleider
  • Probeert voor vrijwilligers die alleen op dagen kunnen die niet staan ingeroosterd in overleg met de zorgcentra toch een bezoekmoment te regelen
  • Houdt de groepsleider op de hoogte van de gang van zaken en mogelijke problemen en of wensen van zijn team
  • Noodzakelijk voor deze functie is het werken met Excel en Onedrive waar alle bestanden staan op geslagen
  • Werkt met de door de stichting aangeleverde formats

In een bestaande regio kost je dit circa 1 tot 2 uur per week
Bij het starten/opbouwen van een nieuwe regio kost dit circa 5 uur per week