Vertrouwenspersoon van Stichting Knuffeldier

Mr. H.J. Bettink is de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Stichting Knuffeldier.
Bij hem kunt u aankloppen voor een vertrouwelijk gesprek.
De inhoud van dat gesprek blijft geheel tussen u en hem. De informatie of melding wordt alleen gedeeld met toestemming van degene die de melding doet. Behalve wanneer er strafbare feiten zijn gepleegd. De vertrouwenspersoon is dan wettelijk verplicht om dit te melden bij de politie.

Mr H.J. Bettink is advocaat in ruste en wonende te Heemstede.
Hij is te bereiken via vertrouwenspersoon@stichtingknuffeldier.nl.